Facebook Twitter Youtube

Starševstvo je 24-urno poslanstvo

IMG_2064 IMG_2073Dr. Andreja Poljanec je v torek, 24. 9. 2013, v župnijski dvorani na Ježici predavala na temo Zaupanje do otrok- upanje za starše.

Starši postanemo ob spočetju in nato to poslanstvo opravljamo do smrti, 24 ur na dan, 365 dni v letu, vsako sekundo v dnevu. Zelo pomembno je, da odnos zaupanja gradimo vzajemno, da mi ob otroku zaupamo vase kot starši in da otrok zaupa vase ob nas. Biti v stiku z otrokom  in hrepeneti po tem, da bi bili vedno v stiku s tem, kaj otrok čuti, je dovolj dobro za razvoj otroka. Temeljna podlaga razvoja zaupanja je, da otrok čuti, da jaz čutim, kar on čuti. Predavateljica je 30 udeležencem, tako staršem kot starim staršem, predstavila tudi šest mejnikov v razvoju tega, tako pomembnega odnosa zaupanja: prvi mejnik je v starosti od 0-6 mesecev, drugi od 18 do 24 mesecev, tretji od 2. do 4. leta, četrti prva triada osnovne šole, peti mladostništvo in šesti odrasla doba. V vsakem od teh obdobij imamo možnost, da razvijamo odnos zaupanja.

Maja Božnar Orel

, , , , , ,