Facebook Twitter Youtube

Tematska razprava »Sedanjost za prihodnost«

Vrsta dogodka: razprava

Lokacija: Central Hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana

Termin: 28. september ob 18.00

Opis: V okviru tematskih razprav Sedanjost za prihodnost Vas vabimo na razpravo

Vzpostavljanje (ne)demokracije

V medijih in javnosti se še kar naprej uveljavlja teza, da je demokracija za državljane Slovenije nekaj novega, neznanega in da se jo moramo naučiti spoznati. Če je temu tako, potem se moramo vprašati, kaj smo počeli zadnjih 25 let in zakaj po vseh teh letih še vedno govorimo o demokratičnem primanjkljaju.

Katere so ovire, ki nam preprečujejo, da sprejmemo demokracijo kot način uveljavljanja državljanskih pravic. Ali imamo morda na voljo katero drugo obliko političnega sobivanja.

Razvoj Slovenije, dobrobit njenih državljanov, je osnovni temelj in cilj države, ki ga moramo kot državljani sooblikovati. Od nas je odvisno, kako to v vsakdanjem življenju uresničujemo. Ali nas v tem v preveliki meri vodijo individualni interesi, morda celo asocialni, ali imamo dovolj občutka in volje za spoštljivo sobivanje v skupnosti?

Smo sposobni uveljavljati demokratična načela? Ali naše odločitve raje prepuščamo obstoječim oligarhijam in elitam, da le-te, v zameno za drobne koristi, odločajo namesto nas?

Zakaj je gospodarski, znanstveni, kulturni,… razvoj Slovenije, tako različno razumljen s strani različnih skupin družbe in politično preobremenjen? Razumljivo je, da so pristopi in metode za dosego cilja različni, a če o njih ne govorimo odprto, če prevladujejo samo eni glasovi, drugi pa ostajajo zatrti, potem o razvoju ne moremo sprejemati odločitev, ki bi nas odgovorno zavezale. Se zavedamo kaj pomeni demokratična pluralnost za razvoj družbe?

Odločitev za razvoj, za blagostanje v družbi, ne sme biti odvisna zgolj od dominantne populistične politike, temveč je stvar državljanske odgovornosti, ki pripada vsem državljanom Republike Slovenije.

S svojimi razpravami in v pogovoru na predstavljene teme bodo sodelovali:

– prof. dr.Stane Granda, zgodovinar, predavatelj na Univerzi v Novi Gorici,
– prof. dr. Miha Brejc, sociolog, predavatelj na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani,
– Mag. Damjan Mihevc, pravnik, Odvetniška pisarna Mihevc & odvetniki.

Dogodek organizira: Inštitut Nove revije