Facebook Twitter Youtube

Teme Socialnega tedna 2019

Kdo sem, kdo smo?

Kot dogodke Socialnega tedna 2019 bomo sprejeli vse dogodke, ki bodo izkazovali povezanost s poslanico oz. bodo z njo “navdihnjeni”.

Za lažje delo pa smo pripravili 4 ključne teme letošnjega Socialnega tedna. Organizatorje dogodkov prosimo, da posamezen dogodek umestijo v eno izmed tem.

Teme so:

 • osebna identiteta,
 • narodna / etnična identiteta,
 • evropska identiteta in
 • krščanska / katoliška identiteta.

Osebna identiteta

 • Kdo sem kot ženska, moški, žena, mož, oče, mati, krajan, športnik, državljan, vernik …?
 • Katere svoje talente naj na podlagi svoje identitete razvijam? Kako ugotoviti, kje naj napredujem?
 • Kako pomagati mladim pri odkrivanju in oblikovanju osebne identitete in pri iskanju osebnega poslanstva?
 • Pluralnost šolskega sistema – kako s šolskim sistemom podpreti posameznika, da bo razvil čim več svojih zmožnosti?
 • Katerih zmožnosti pa šolski sistem ne more posredovati in je zato potrebno razviti komplementarne oblike izobraževanja?
 • Kaj za naš prostor pomeni škofovska sinoda o mladih na temo poklicanosti (Vatikan, 2018)?

Narodna / etnična identiteta

 • Kaj pomeni biti Slovenec, Slovenka? Kaj pomeni biti pripadnik/-ca določenega naroda ali etnične skupine?
 • Kako v Sloveniji razvijati državljansko in domovinsko vzgojo?
 • Domovina – zastarel in izključevalen pojem?! Kako graditi zdrav čut pripadnosti narodu?
 • Od patriotizma do nacionalizma – kje je meja in kje se zdravi patriotizem prevesi v nezdravi nacionalizem?
 • Kako omogočiti, da bo Slovenija zadihala s polnimi pljuči? Kako na odgovorna mesta postavljati odgovorne posameznike?
 • Kako se ob Slovencih počutijo tisti, ki se nimajo za Slovence? Kako doseči kakovostno sobivanje? In kako se ob tujcih počutimo Slovenci? Kako vključevati navkljub drugačnosti?
 • Kaj zavira ali ogroža slovensko narodno identiteto in njen razvoj? Do katere mere so migranti in begunci iz Afrike in Azije, ki v zadnjih letih v večjem številu prihajajo v Evropo in Slovenijo, grožnja ali priložnost za razvoj slovenske narodne identitete?
 • Pomen odnosov s sosednjimi narodi in širše za lastno identiteto? Slovenija med Zahodom in Vzhodom; pa tudi točka srečanja treh velikih skupin narodov.
 • Odkrivanje zgodovine Slovenije in razmišljanje o njenem prihodnjem razvoju.
 • Slovenski narodni in državni simboli – kako naprej?
 • Kako krepiti zavedanje naravnega okolja, v katerega je položena naša domovina?
 • Kakšen odnos imamo do slovenskega jezika (vse bolj razširjena uporaba tujk, angleščina kot učni jezik na univerzah …)?

Evropska identiteta

 • Kakšna je (pozabljena?) vizija ustanovnih očetov evropskega povezovanja? Smo zmožni misliti dušo Evrope?
 • Kaj pravzaprav opredeljuje evropsko identiteto?
 • Katere so temeljne vrednote EU in kako jih krepiti v konkretnih situacijah?
 • Kakšna naj bo prihodnost Evrope in Evropske unije? Evropa narodnih držav? Združene države Evrope? Kaj tretjega?
 • Kako se lahko dopolnjujeta narodna in evropska identiteta?
 • Evropa je sestavljanka več kultur. Kako poglobiti to zavest in doseči, da bo tudi črpala iz vseh svojih tradicij?

Krščanska / katoliška identiteta

 • Kaj pomeni biti kristjan danes? Kako črpati iz krščanske identitete, posebno takrat, ko družbeni tokovi močno nasprotujejo njenim temeljem?
 • Kako soustvarjati družbo, ki bo strpna do kristjanov? Kako preprečevati versko nestrpnost? Kaj pa strpnost kristjanov?
 • Do katere mere je Cerkev tudi Cerkev laikov? Za kaj laiki prevzemamo odgovornost, o čem lahko soodločamo? Kje pri tem nastopajo ovire?
 • Kako odkrivati svojo poklicanost kot kristjan / katoličan? Kako razvijati ustvarjalnost kristjanov? Kakšne so možnosti za udejstvovanje poleg tradicionalnih oblik služenja?
 • Kako gojiti čut pripadnosti Cerkvi?