Facebook Twitter Youtube

Teme Socialnega tedna 2020

Slovenija – naš skupen dom

Kot dogodke Socialnega tedna 2020 bomo sprejeli vse dogodke, ki bodo izkazovali povezanost s poslanico oz. bodo z njo “navdihnjeni”.

Za lažje delo pa smo pripravili nekaj tem letošnjega Socialnega tedna. Predlagane teme za organizatorje dogodkov niso obvezne. So predvsem okvir, ki pomaga usmeriti razmišljanje o pripravi dogodka.

1. Izberite eno vsebino s področja domovinske vzgoje in se poučite o njej. Npr. kako so nastali državni simboli? Kako je potekal proces demokratizacije v Sloveniji? Izbira in objava 10 najlepših kotičkov naše občine. Izmenjava pogledov Slovencev iz matice z onimi v zamejstvu in po svetu. Zgodovinske, geografske teme. Kulturne prireditve.

2. Izberite eno vsebino s področja državljanske vzgoje in se poučite o njej. Npr. človekovo dostojanstvo, družbena pravičnost, kaj je levo in kaj desno, kako delujejo institucije, pomen Ustavnega sodišča, kako se oblikuje javno mnenje, medijska pismenost …

3. Razumeti zakulisje družbenih dogajanj. V okviru te teme lahko proučite kak družbeni pojav, npr. manipulacije v medijih, sprava v Sloveniji, položaj mladih, delavcev, upokojencev …

4. Družina – prostor državljanske in domovinske vzgoje. Kaj lahko naredimo starši, kaj stari starši, da bi bilo v družinah več domovinske in državljanske vzgoje, pa tudi vzgoje za odgovornost do družbe? Kaj lahko delamo z otroki in mladimi, kaj pa na samih sebi?

5. Izobraževalni sistem. Kakšni naj bosta domovinska in državljanska vzgoja v šoli, vrtcih, v terciarnem izobraževanju, v vseživljenjskem učenju?

6. Aktivna družbena participacija. V okviru te teme se lahko osredotočite predvsem na vprašanje »kako«. Kako sem lahko aktiven v prizadevanju za skupno dobro? Preko katerih oblik družbene participacije? Npr. socialna omrežja, pisma bralcev, volitve in referendumi, družbene pobude, delovanje v civilni družbi …