Facebook Twitter Youtube

Predlogi za teme dogodkov 2022

Zavedamo se, da vaša ustvarjalnost ne pozna meja.

Na Socialnem tednu 2022 bo dobrodošel vsak dogodek, ki bo skladen s poslanico.

Če pa bi vendarle želeli izvedeti, kako poslanica nagovarja ekipo, spodaj navajamo nekaj predlogov za teme.

Patriotizem in odprtost

Kako je dojemanje lastne kulture povezano z odprtostjo do drugačnih? Kakšno je pravo razmerje med ponosom in odprtostjo? Le če nismo površni pri razumevanju svoje identitete, bomo lahko odprti za druge.

Migracije

Dogajale so se skozi vso zgodovino, dogajajo se danes in se bodo tudi v prihodnje. Kakšen odnos želimo zavzeti do njih? Na kakšne načine se soočati z ljudmi, ki pridejo k nam in kako preživeti ter polno živeti, ko se za dlje časa znajdemo v tujem okolju?

Mediji in mehurčki

Na kakšne načine nas mediji, posebno socialna omrežja, zapirajo v mehurčke? Katere so pozitivne in negativne posledice tega pojava? Kakšno je stanje medijev v Sloveniji in po svetu? Kako se informirati »na vse strani«? Kako prepoznavati lažne novice in medijske napade ter se nanje odzivati?

Sinoda v katoliški cerkvi

V pastoralnem letu 2021/2022 je papež Frančišek pod geslom Hodimo skupaj vernike pozval k skupnemu odkrivanju prihodnosti Cerkve. V Sloveniji je tako nastal Narodni sinodalni povzetek. Tudi znotraj Cerkve lahko govorimo o pokanju mehurčkov – mnenja katoličanov o različnih vidikih življenja se lahko med seboj močno razlikujejo. Je sinodalno dogajanje prineslo dovolj srečevanja in pristnega dialoga? Kako lahko to še nadgradimo? Kaj so naslednji koraki?

Konkretna dejanja srečevanja in dialoga med različnimi

Srečajmo se v malih, ali pa tudi večjih skupinah, naredimo skupaj kaj za boljši svet ali pa skušajmo zgolj slišati mnenje drug drugega o določeni temi!