Facebook Twitter Youtube

Uveljavljanje mladih politikov znotraj strank(e)

Naslov: Uveljavljanje mladih politikov znotraj strank(e)

Vrsta dogodka: Okrogla miza z Ljudmilo Novak, mag. Matejem Toninom in Jernejem Vrtovcem

Kraj: Prostori stranke NSi, Cankarjeva 11, Ljubljana

Termin: Četrtek, 20. 9. 2012 ob 17.00 uri

Opis:

Gostje okrogle mize:

  • predsednica Nove Slovenije,  podpredsednica Vlade Republike Slovenije in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu gospa Ljudmila Novak
  • podpredsednik Nove Slovenije in vodja poslanske skupine Nove Slovenije mag. Matej Tonin
  • predsednik Mlade Slovenije – podmladka Nove Slovenije  in predstavnik za odnose z javnostmi gospod Jernej Vrtovec

Govorili bomo o pozitivni izkušnji mladih, ki so se uspeli uveljaviti v politiki. Kako je potekala njihova pot uveljavitve, s katerimi izzivi so se srečevali, kakšne ovire so morali premagovati in kako so se prebijali preko vseh preizkušenj? Na kakšen način udejanjajo svoje poglede in vrednote v politični stranki? Na kaj je potrebno opozoriti vse mlade, ki aktivno stopajo v politiko?

Gostje bodo tudi odgovarjali na vaša vprašanja.

Življenjepisi gostov

LJUDMILA NOVAK, rojena leta 1959 v Mariboru, je diplomirala iz slovenskega in nemškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 1983 do 1985 je poučevala na Srednješolskem centru Murska Sobota, nato pa eno leto v Dekliškem vzgajališču Višnja Gora, kjer je bila tudi vodja srednje šole. Od leta 1986 do leta 2001 je poučevala slovenski in nemški jezik s književnostjo v srednji šoli Zavoda za usposabljanje invalidne mladine Kamnik. Leta 1988 je pridobila FIBO kvalifikacijo za delo z gibalno oviranimi osebami. Leta 2001 je bila na lokalnih volitvah izvoljena za županjo občine     Moravče.

Od leta 2001 do 2002 je bila članica predsedstva Skupnosti občin Slovenije. V letu 2004 je postala tudi predstavnica občine Moravče v Združenju podeželskih občin EU. V letih od 2001 do 2004 je bila članica Kongresa lokalnih skupnosti Sveta Evrope. Župansko funkcijo je opravljala do julija leta 2004, ko je bila na prvih evropskih volitvah v Sloveniji na listi Nove Slovenije izvoljena v Evropski parlament. V času, ko je bila poslanka v Evropskem parlamentu, je bila članica Odbora za kulturo, izobraževanje, mladino, medije in šport ter Obora za regionalni razvoj. V tem času je bila tudi aktivna članica parlamentarne skupine za pravice manjšin. Od decembra 2011 je poslanka in podpredsednica DZ RS. Državni zbor RS jo je 10. februarja 2012, imenoval za ministrico brez resorja za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V Novi Sloveniji je Ljudmila Novak aktivna že od same ustanovitve stranke, sprva kot članica sveta, nato podpredsednica NSi in od leta 2008 tudi predsednica NSi.

MATEJ TONIN se je rodil leta 1983 v Ljubljani. Po končani gimnaziji se je vpisal na Fakulteto za družbene vede v Ljubljani. Leta 2007 je doštudiral politologijo in postal univerzitetni diplomirani politolog, leta 2010 pa je postal magister znanosti. S političnim udejstvovanjem je začel leta 2001, ko se je vključil v občinski odbor NSi Kamnik. Na lokalnih volitvah leta 2006 in 2010 je bil izvoljen v občinski svet občine Kamnik. Do oktobra 2008 je bil zaposlen v Državnem zboru Republike Slovenije, kjer je kot svetovalec skrbel za področje odnosov z javnostmi. Novembra 2008 se je odločil za samostojno podjetniško pot in ustanovil Vizijo – agencijo za komuniciranje Za poslanca je na listi NSi prvič kandidiral na državnozborskih volitvah septembra 2008. Glede na takratni položaj stranke je dosegel zelo dober rezultat – če bi se stranka prebila v parlament, bi bil poslanec. Dve leti kasneje, leta 2010, je kandidiral za župana občine Kamnik in se s 23 odstotki podpore uvrstil na tretje mesto. Konec leta 2010 je bil izvoljen za podpredsednika NSi, na prvih predčasnih parlamentarnih volitvah 4. decembra 2011 pa je bil s 1982 glasovi (10,27 odstotki) podpore izvoljen za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije. V decembru 2011 je bil imenovan za vodjo poslanske skupine NSi.

JERNEJ VRTOVEC, predsednik Mlade Slovenije, podmladka stranke Nova Slovenija, se je rodil leta 1985 v Postojni. Po končani osnovni šoli se je vpisal v srednjo šolo Srečka Kosovela v Ljubljani. Leta 2005 se je vpisal na Teološko fakulteto. V Novo Slovenijo se je včlanil 2003 in ustanovil Občinski odbor NSi Komen. Ko je začel študirati v Ljubljani, je najprej postal namestnik takratnega generalnega sekretarja Mlade Slovenije, Roberta Ilca, konec 2005 pa generalni sekretar podmladka NSi. To funkcijo je opravljal do 17. 5. 2009, ko je bil izvoljen za predsednika Mlade Slovenije. Od julija 2009 je tudi predstavnik Nove Slovenije za odnose z javnostmi.

Dogodek pripravlja: Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka