Facebook Twitter Youtube

Uvodni dogodek Socialnega tedna 2019: Kdo sem, kdo smo?

»Pravijo, da zguban obraz starega človeka odseva vse preizkušnje in dogodke, ki jih je ta oseba v življenju doživela. Naj tvoj obraz ne bo prazen. Spusti se v vrtinec dogajanj za tisto, kar čutiš kot svoje. Tvegaj, pusti odtis in tudi dopusti, da življenje odtisne svoj pečat nate.

Prispevaj k vzpostavitvi zdrave državljanske in domovinske vzgoje. Pomagaj vzpostavljati šolski sistem, ki bo posamezniku v polnosti omogočal razvoj njegovih zmožnosti. Soustvarjaj Cerkev, ki ne bo temeljila zgolj na strukturah, ampak bo spodbujala pristnega občestvenega duha. Sodeluj pri gradnji civilne družbe, katere glas ne bo slišan le, ko bo ta neposredno izzvana. Soustvarjaj Evropo, ki bo črpala iz zakladnice kultur vseh svojih narodov, ne le nekaterih.«

Vabimo Vas na uvodni dogodek Socialnega tedna 2019, ki ga pripravljamo skupaj z založbo Družina.

Ob tej priložnosti bodo naši gostje:

  • dr. Bojan Žalec,
  • dr. Aleš Maver,
  • mag. Leon Marc,
  • Milan Knep.

 
 
 
 

Pridružite se namuvodnidogodek-zemljevid
v sredo, 25. septembra 2019,
ob 19.00
v Galeriji Družina,
Krekov trg 1, Ljubljana.

 

Gostje nas bodo v svojih nagovorih popeljali skozi različne poglede na identiteto. Od  osebne in narodne se bomo sprehodili preko evropske in nazadnje še do krščanske identitete. Skupaj se bomo spraševali:

  • Kdo sem kot ženska, moški, žena, mož, oče, mati, krajan, športnik, državljan, vernik …? Katere svoje talente naj na podlagi svoje identitete razvijam? Kako ugotoviti, kje naj napredujem?
  • Kaj pomeni biti Slovenec, Slovenka? Kaj pomeni biti pripadnik/-ca določenega naroda ali etnične skupine? Kako v Sloveniji razvijati državljansko in domovinsko vzgojo?
  • Kakšna je (pozabljena?) vizija ustanovnih očetov evropskega povezovanja? Smo zmožni misliti dušo Evrope? Kaj pravzaprav opredeljuje evropsko identiteto?
  • Kaj pomeni biti kristjan danes? Kako črpati iz krščanske identitete, posebno takrat, ko družbeni tokovi močno nasprotujejo njenim temeljem? Kako soustvarjati družbo, ki bo strpna do kristjanov? Kako preprečevati versko nestrpnost? Kaj pa strpnost kristjanov?

Dogodek organizirata Socialna akademija in Založba Družina.