Facebook Twitter Youtube

V čem je doprinos posamezne generacije v družbo, za skupno dobro?

Naslov dogodka: V čem je doprinos posamezne generacije v družbo, za skupno dobro?

Vrsta dogodka: Okrogla miza

Kraj: Dom Andreja Manfrede, Gregorčičeva ulica 20, Kobarid

Termin: Sreda, 19. 9. 2012 ob 19. uri

Opis:

Na okrogli mizi s podnaslovom V čem je doprinos posamezne generacije v družbo, za skupno dobro? bomo iskali odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kakšen vpliv ima izobraževanje na slovensko družbo (politiko, gospodarstvo, verske institucije, medije, civilno družbo, občino …)?
  • Ali v naših skupnostih, občinah dovolj izkoriščamo potenciale posameznikov, pripadnikov različnih generacij?
  • Zakaj kljub želji po ostati doma v Sloveniji toliko mladih ne vidi perspektive in bi svoje sposobnosti raje preizkusili v tujini?
  • Ali v Sloveniji, v občinah, izobražujemo in usposabljamo odgovorne voditelje prihodnosti in kako?

Posvetili se bomo tudi možnim ukrepom na teh področjih.

Z nami bodo:

  • ga. Mojca Perat, Socialna akademija
  • ga. Danica Hrast, podžupanja Kobarida
  • gdč. Anja Perat, Mladinsko kulturno umetniško društvo Kobarid
  • ga. Mila Uršič, Društvo upokojencev Kobarid
  • ga. Debora von Kastelmur, predsednica Društva svobodnih žensk

Dogodek pripravlja: Društvo svobodnih žensk in Občina Kobarid