Facebook Twitter Youtube

” V iskanju edinosti”. Ali državljanke in državljani znamo in hočemo spregovoriti o za nas pomembnih vsebinah?

skupinska
V sklopu dogajanj vseslovanskega Socialnega tedna je Kolpingovo združenje Slovenije – Kolpingova družina Stari trg pripravila pogovorni večer z vodilno mislijo » V iskanju dialoga in edinosti. Gosta pogovornega večera sta bila pater Branko Cestnik in profesor filozofije in sociologije Boris Blagotinšek. Pogovor je vodila novinarka Koroškega radia Barbara Polutnik Brusnik. V uvodnem delu predstavitev organizatorjev s poslanico Socialnega tedna in spotom. Seveda se ni dalo obiti vprašanja, ki je trenutno na prvih straneh udarnih medijev, ko gredo skozi našo domovino množica beguncev in migrantov in marsikoga postaja strah. Spletni forumi so polni komentarjev, ki kažejo na strah pred vdorom tujega, ki ga občutimo kot grožnjo in ga hočemo že v kali zatreti. Pater Branko Cestnik je poudaril, da se s tujcem ne spopadamo, temveč se z njim srečuje in mu pomaga. Spletni forumi so polni komentarjev, ki kažejo na strah pred vdorom tujega, ki ga občutimo kot grožnjo in ga hočemo že v kali zatreti. Boris Blagotinšek je je dejal, da problem nastane, ko se neka ozka in glasna skupina v imenu molčeče večine odloči vzeti stvari v svoje roke in uveljaviti z odpravo krivic svojo vizijo družbenega reda. Nasilno uveljavljanje prisilne enotnosti je vedno povzročilo nove krivice. Ljudje smo med sabo pač različna bitja in ni dveh, ki bi si delila enak pogled na svet. Nekateri se najbolje počutijo med sebi enakimi, s katerimi si delijo svoje vrednote, prepričanja, cilje in vsakdanjik. Za druge pomeni takšno stanje omejevanje svobode in ustvarjalnosti, ki se mora v družbi sebi enakih nenehno prilagajati diktatu večine. Prav različnost pogledov pa ustvarja napetost, potrebno za dialog. Pogovorni večer smo zaključili v dialogu in s skupno ugotovitvijo, da če je vsak posameznik pripravljen prisluhniti mnenju sogovornika, s katerim se nujno ne strinja, s tem postane bogatejši za kakšno novo spoznanje, ne da bi zaradi tega izgubil svoj obraz. Prav od sposobnosti reševanja problemov sta odvisna napredek skupnosti in kakovost življenja njenih članov.
Ivan Gačnik