Facebook Twitter Youtube

Vprašanja ob koncu življenja

Vrsta dogodka: okrogla miza

Lokacija: KD Jakoba Trobca Polhov Gradec, Polhov Gradec 13, Polhov Gradec

Termin: 25. november 2023 ob 16.30

Letos mineva deset let od smrti akad. prof. dr. Jožeta Trontlja in v njegovo čast, predvsem pa z namenom ohranjanja spomina na njegova dela, sokrajani pripravljamo spominski večer z okroglo mizo.

Večer bo razdeljen na dva sklopa:
16.30 okrogla miza Vprašanja ob koncu življenja z gosti: dr. Borut Ošlaj, dr. Urh Grošelj, dr. Jadranka Buturović Ponikvar (moderatorka mag. Meta Rus),
19.00 spomin na dr. Jožeta Trontlja skozi oči njegovih kolegov, prijateljev in domačih.

Vstop na prireditev je prost, po prireditvi sledi druženje ob prigrizku.

Dogodek organizira: Dramska skupina Neptun.

 

Dr. Jože Trontelj

o spravi:
Spomin na grozljivo deviacijo 20. stoletja moramo sprejeti kot neločljiv del naše dediščine. Sprejeti ga moramo kot silen etični opomin. Ne bo nam odpuščeno, če bomo ta del naše zgodovine izrinili iz naše zavesti. Iztrebljanje sočutja je bilo v vojnem in povojnem času prvi korak k zločinu. Ponovno odkrivanje sočutja bo korak v kesanje in odpuščanje. Empatija je pogoj za človečnost. Brez empatije ne bomo imeli demokracije. Če ne bomo gojili in obnavljali pravičnega zgodovinskega spomina, bomo še enkrat doživeli pretresljivi fiasko gesla, znanega iz časa po prvi svetovni vojni – Nikoli več!

o vrednotah:
Skrbeti nas mora sprememba statusa vrednot. Pojavljajo se zahteve po premikih meja med dovoljenim in prepovedanim. Pritiski v eno in drugo smer so stari kot človeška družba. Z napredkom znanosti in tehnologije, z razpoložljivostjo novih izbir v osebnem življenju, pa tudi z vse intenzivnejšim iskanjem tržnih niš rastejo predvsem pritiski za premike v prepovedano smer.

o ugovoru vesti:
Na ugovor vesti v medicini je treba gledati širše. Menim, da ga je upravičeno uveljavljati v vseh primerih, ko se od zdravnika zahteva etično neutemeljen odstop od določb deontološkega kodeksa. Tu je treba priznati prvenstvo etike nad oblastjo, celo nad zakonom.

o evtanaziji:
Če pogledamo javno mnenje, opazimo, da si presenetljivo veliko ljudi želi pravico do evtanazije, večinoma zaradi napačnih razlogov, nepopolnega poznavanja in slabega razumevanja tega zahtevnega področja. Evtanazijo preprosto pojmujejo kot nekakšno dolžno svoboščino, potrošniško pravico, ki naj jo zagotovi država in njeno izvajanje naloži zdravnikom. Tudi v tem se kaže brezobzirna nečloveškost novodobnega umetnega pospeševanja umiranja.