Facebook Twitter Youtube

Zaključni seminar 2018: Delavci, ki iščejo večje človekovo dostojanstvo v novi dobi

Ob zaključku Socialnega tedna 2018 vas vabimo na zaključni seminar, ki bo tokrat mednarodno obarvan. V sodelovanju z Evropskim centrom za delavska vprašanja (EZA) in s finančno podporo Evropske unije vas namreč vabimo v Terme Čatež na seminar z naslovom:
Delavska organizacija 4.0: Delavci, ki iščejo večje človeško dostojanstvo v novi dobi.

Sociološke in tehnološke spremembe zadnjih dveh desetletij so bistveno spremenile pojmovanje dela. Spremenila so se tako delovna mesta, kot tudi delovne razmere. Razvoj različnih delovnih mest ima vpliv na zahtevane kompetence delavcev. Dandanes so za socialni dialog značilna predvsem naslednja vprašanja: kako lahko delavci sledijo novim družbenim trendom, kako se prilagoditi v novih situacijah v kontekstu vseživljenjskega učenja in kako uravnavati delavske odnose.

Vendar pa se spremembe ne pojavijo le v kontekstu dela, ampak tudi vplivajo na socializacijo, združevanje in socialni dialog. V zadnjem stoletju je bil glavni namen delavskih organizacij krepitev medsebojne solidarnosti in sodelovanja v socialnem dialogu. Danes izgubljajo svoj tradicionalen vpliv zaradi novih razmer; razlogi so notranje in zunanje narave.

Namen seminarja je spodbuditi razmislek o tem, kako lahko delavske organizacije (združenja delavcev, sindikati, politične stranke) naslovijo potrebe delavcev v svetu Industrije 4.0.

Med seminarjem se bodo izpostavljala naslednja vprašanja:

  • Na kakšne načine lahko delavske organizacije bolje predstavljajo delavce in prispevajo h krepitvi socialnega dialoga?
  • Kakšne so razlike pred in po četrti industrijski revoluciji in kako te razlike vplivajo na delo delavskih organizacij?
  • Kakšen je profil delavca v okolju Industrije 4.0? Kakšne so potrebe delavcev in kako jih nasloviti?
  • Katere najboljše prakse imamo na tem področju?
  • Kako povečati zmogljivost razvijanja delavskih organizacij, da imajo večji ”vpliv” v socialnem dialogu?

Lokacija in nastanitev

Seminar bo potekal v Hotelu Toplice, Čatež ob Savi, Slovenija.

Seminar se začne v petek, 5. oktobra, popoldne ob 15.30 uri in se konča v soboto, 6. oktobra, popoldne, okoli 17. ure.

Prispevki udeležencev:

Udeležencem konference ni potrebno plačati kotizacije. Stroški nočitve in prehrane so kriti s strani organizatorjev. Udeleženci prispevajo svoje potne stroške do kraja seminarja.
Jezik seminarja: angleščina, slovenščina in nemščina

Prijave so mogoče na tej povezavi!