Facebook Twitter Youtube

Živeti od gozda

Vrsta dogodka: ekskurzija

Lokacija: Kolovec pri Kamniku

Termin: 30. september 2017 ob 10.00

Opis: Ekskurzija – opis dela v gozdu, gospodarjenja z gozdom, aktivnosti gozdne pedagogike z igrami, duhovnost v gozdu in gozdna kopel. Vodita Tone Lesnik in Marija Stare

Dogodek organizirata: Tone Lesnik in Marija Stare