Facebook Twitter Youtube

Življenje in lik svetega Martina in njegovo češčenje med Slovenci

Vrsta dogodka: predavanje

Lokacija: Učilnica, Šolska cesta 1, 3214 Zreče

Termin: 27. september ob 19.00

Opis: Obhajamo 1700 letnico rojstva sv. Martina, kateremu je posvečena tudi naša cerkev. S tem dogodkom ga želimo počastiti in slediti njegovemu zgledu. Predaval bo Dr. Ferdinand Šerbelj.

Dogodek organizira: Župnija Zreče