Facebook Twitter Youtube

Znana naslov in poslanica

Socialni teden 2015 bo nosil naslov V iskanju dialoga. Poslanica državljanke in državljane nagovarja k iskanju pravih vsebin, dialoga, identitete, resnice in edinosti.

Pri pripravi poslanice smo izhajali iz poslanice lanskega Socialnega tedna, ki je nosil naslov Skoči ven! Če smo lansko leto ugotavljali, iz česa naj skočimo in se pri tem navdihovali po treh obletnicah: 100. obletnici začetka prve svetovne vojne, 25. obletnici padca Berlinskega zidu in 10. obletnici vstopa Slovenije v EU, si letos postavljamo vprašanje: kako skočiti ven.

V daljšem moderiranem procesu, v katerem je sodelovalo več deset predstavnikov civilne družbe, smo ugotovili, da je prva stvar, ki se mora zgoditi, da se bo naš voz kam premaknil, dialog.

»Ne vsak dialog, temveč takšen dialog, v katerega vstopamo s pripravljenostjo za spremembo osebnih stališč. Takšen dialog nas popelje izven svojih okvirov, v svet novega in neznanega. Za kakšen dialog je potrebna skupna zaveza vseh vpletenih, da bodo stremeli k iskanju resnice,« pravi Matej Cepin, vodja procesa moderacije. In dodaja: »Pozorni smo bili na razlikovanje med besedama enotnost in edinost. V Sloveniji imajo mnogi še vedno živo ali posredno izkustvo prizadevanja za enotnost, ki je potekalo skozi brisanje tistih, ki niso bili enotni. Edinost pa je nekaj povsem drugega. Obstaja lahko kljub naši medsebojni različnosti. Prav takšna edinost, izvirajoča iz različnosti, ustvarja napetost, prepotrebno za dober dialog.«

Poslanico si lahko preberete tule.

v iskanju dialoga

, , , ,