Facebook Twitter Youtube

Dogodki letijo!

Obvestila o lokalnih dogodkih Socialnega tedna “letijo” v pisarno Socialne akademije, kjer pospešeno koordiniramo organizacijo dogodkov po Sloveniji.

Obvestila o dogodkih sprejemamo vsaj do srede, 5. septembra 2012 – zato pohitite, če si želite sodelovati! Socialni teden je za vse!

Veseli smo, da so se za organizacijo dogodka letos opogumili novi sodelavci letošnjega Socialnega tedna.

Kot vedno si organizatorji Socialnega tedna želimo vsako leto napredovati, organizirati kakovostne dogodke. Želimo si, da je Socialni teden prisoten v novih okoljih in na nove načine.

Trenutno imamo prijavljenih 13 različnih dogodkov na različnih koncih Slovenije – od Križa nad Trstom do Slivnice pri Mariboru.

Prav tako pospešeno pripravljamo uvodno okroglo mizo in zaključni seminar.

Aktualne so okrogle mize, pogovor, predavanja in gledališka predstava. Pričakujemo pa še kakšno inovativno metodo dogodka.

Podobno kot lani bodo tudi letos nekateri dogodki posneti in objavljeni na Youtube portalu Socialne akademije.

Verjamemo, da bo tudi letos na Socialnem tednu (tako kot lani npr. v župniji Ljubljana-Ježica, od koder je fotografija) poučno in navdihujoče – tako za organizatorje lokalnih dogodkov kot za udeležence! Pričakovanje se stopnjuje.

 

, ,