Facebook Twitter Youtube

Kakšna drža je trajnost

V sredo, 19. 9. 2012, je v dvorani Pastoralnega centra Črnomelj potekala okrogla miza Skupaj ohranimo bogastvo za prihodnje rodove; lokalna skupnost, trajnostni razvoj in medgeneracijsko sodelovanje. Gosta okrogle mize sta bila dr. Nevenka Bogataj (Andragoški center Slovenije) in dr. Igor Bahovec (Inštitut za razvojne in strateške analize). Dogodek sta organizirala Društvo Dom in Župnija Črnomelj.

Gostja je v razpravo takoj vključila udeležence dogodka z vprašanji, na primer kaj je trajnost, katere so dimenzije tega koncepta, kako dosegamo cilje. Trajnost je drža glede rabe naravnih in ostalih virov, da bi lahko današnja bogastva zapustili svojim zanamcem. Človek je socialno bitje in v sodelovanju z drugimi, lažje doseže zastavljene cilje, vendar med sodelovanjem prihaja do različnih interesov in konfliktov, zlasti, kadar ima posameznik ali del skupnosti občutek, da več daje kot prejema. Vendar je dejansko tako, da vsi dajemo in tudi vsi prejemamo, usklajevanje pa je včasih sicer težavno, vendar so rezultati veliki in pomembni, zato se moramo vsi nenehno truditi za sodelovanje.

G. Bahovec je poudaril, da je eden od virov tudi kultura (znanje, navade, folklora idr.), torej tisto, kar človek prejme in tudi prenese ostalim, vendar ta prenos ni samoumeven. Možen je tam, kjer »življenje teče«, kjer se strokovnost povezuje z izkustvenim znanjem in tako pridemo do modrosti. V času sedanje krize, je potrebno poiskati novo sodelovanje, poslušati drug drugega. Za medgeneracijsko sodelovanje je pomembno, da vključimo vse generacije, da celovito zastavimo prenašanje modrosti in tako dosežemo trajnostni razvoj.

Poslušalci so potem dobili priložnost, da zastavijo svoja vprašanja in predstavijo svoja razmišljanja. Ena od udeleženk je menila, da smo bili sistematično vzgojeni v potrošniško družbo in da je danes npr. običajno, da stari starši nimajo časa za vnuke in obratno. Nek gost je menil, da bi v Sloveniji potrebovali več zasebnih šol, saj v njih spodbujajo sodelovanje. Gospa je delila svojo življenjsko izkušnjo sobivanja s taščo, kjer skupaj delajo in se med seboj veliko naučijo, čeprav se včasih pojavijo kakšna nesoglasja. Nek gospod pa je izrazil mnenje, da imajo mladi veliko težav, saj starši in stari starši nimajo časa za njih. Vendar je hkrati opozoril, da ne smemo zapasti v pesimizem, saj imajo mladi veliko idej in energije. Skupaj si moramo prizadevati za boljšo družbo.

Marko Cerar

, , , ,