Facebook Twitter Youtube

Naj bo kmet zdravnik, zdravnik učitelj in učitelj kmet

V četrtek 26.09. zvečer, je v dvorani župnije Dravlje, potekal pogovorni večer z Antonom Komatom. Dogodka, ki je nosil naslov: »Naj bo hrana tvoje zdravilo.«, se je udeležilo več kot 30 poslušalcev. Uvodoma smo predstavili idejo letošnjega Socialnega tedna, nakar je stekel pogovor, začenši z odnosom posameznika do narave in hrane, preko globalizacije industrije hrane vse do lokalnega prevzemanja odgovornosti do hrane in s tem zdravja.

Pogovor se je razvijal okoli teh bistvenih misli:

1. Naj bo kmet zdravnik, zdravnik učitelj in učitelj kmet. Zaključen krog, ki nosi glavno sporočilo staršem, se nanaša na otroke in se glasi: »več domišljije za velike spremembe« in ne » več znanja za večjo konkurenčnost«.

2. Naj bo hrana tvoje zdravilo

GtU0yli0_pp39rZQ8mlNoXypmJlAAjWvcFR-Wpl6KBM,ATQGBZZQkGOYv1U4MXvpWTK56UVU05pgxRTTbSuynTU

Foto: Tomaž Celarec

khf9x4eYIYDZbSUYtkeD1Wij6nkZ40GJbbuxskLteb0,e0cYkRrq9Kf3VuRrB2QqGvqRzK4VbCHry6V4MrxZbnI

Foto: Tomaž Celarec

5. Tradicionalna ekološka znanja

6. Primer letala. Potniki sedijo, letalo leti, nikogar v kabini! Prispodoba današnje civilizacije

7. Primer kmetije v Belgiji. Novodobno sužnjelastništvo velikih kmetov

8. Kako se je globalizacija začela in kako se zaključuje. Primer Gotike in Kolumba, vertikalne in horizontalne osi

9. Globalizacija prehranskega sistema uničuje zdravje in naravo

10. Ranljivost Slovenije pri samooskrbi in neumnosti politike pri tem

Po dveh urah iskrivega pogovora, smo se razšli polni novih spoznanj in informacij, katere nam bodo lahko vsak dan služile pri odločanju kako naj bo hrana naše zdravilo.

Jernej Skubic

 

, , , ,