Facebook Twitter Youtube

Ne pusti, da nate prilimajo nalepko

delavnica idrijaV petek, 27.9.smo v okviru socialnega tedna in projekta 10kljucnih stvari izvedli delavnico na temo Poseben si. Delavnice se je udelezilo 12 mladih iz Spodnje Idrije. Udelezenci so na delavnici spoznavali kaj je osebna identiteta, kaj jo sestavlja in kako se spreminja. Skozi vajo Roža so udelezenci ugotavljali kaj imajo vsi v skupini skupnega in v cem so posebni. S pomocjo vaje zvezdice in pike (simulacija etiketiranja pozitivnih in negativnih lastnosti med ljudmi) so udelezenci spoznali kaksen vtis dajejo soljudem, skozi zgodbo slikanice Poseben si, pa so udelezenci spoznali in razpravljali o pomenu “nalepk”. Delavnico sta vodila Bojana Petkovic in Igor Pigac opazovalka je bila Andreja Kumer.