Facebook Twitter Youtube

Novi publikaciji

 

Predstavljamo vam dve publikaciji o medgeneracijskosti, ki je rdeča nit letošnjega Socialnega tedna Kdo daje, kdo prejema?.

Publikaciji sta nastali v okviru študijske skupine, ki je delovala znotraj Mreže medgeneracijskega sodelovanja, katere članica je tudi Socialna akademija.

Na medgeneracijsko sodelovanje se prepogosto glede le z vidika starejših generacij. V knjigi Medgeneracijsko sodelovanje v mladinskih organizacijah pa se na tematiko pogleda z vidika mladinskih organizacij in priložnosti, ki jih jih le-to prinaša. V uvodnem delu so predstavljeni teoretski koncepti s področja medgeneracijskega sodelovanja. V priročniku sta vključena povzetka raziskav, ki sta bili izvedeni med mladimi in drugimi predstavniki različnih organizacij. Zadnji del priročnika pa je namenjen ugotavljanju stanja na področju medgeneracijskega sodelovanja v mladinski ali ne tako ozko mladinski organizaciji (s pomočjo priročnega vprašalnika) ter napotkom za njegovo izboljšanje.

Koristen pripomoček za vsakega voditelja medgeneracijske skupine je druga publikacija 3 zajčje naprejkjer so na več kot sto straneh opisane dejavnosti (igre, delavnice, izzivi itd.), ki jih je mogoče uporabiti za spoznavanje, gradnjo skupnosti, učenje, pogovor in soočanje mnenj, vrednotenje ali sprostitev v medgeneracijskih skupinah. V pomoč so lahko še kratki nasveti o sporazumevanju in reševanju sporov v skupinah, ki jih sestavljajo različne generacije.

Obe publikaciji sta izšli v fizični obliki (o njih lahko povprašate na Socialni akademiji) ali pa si jih preberete v elektronski obliki na portalu Socialne akademije na Issuu.

, , , ,