Facebook Twitter Youtube

Zoran Milivojević o permisivni vzgoji na Slomškovem dnevu

Sobota v septembru, ki je najbližja Slomškovemu godu, je v slovenski cerkvi določena za praznik slovenskih učiteljev. Snovalci Slomškovega dne smo Društvo katoliških pedagogov Slovenije, Slovenski katehetski urad in župnija Ponikva. Z raznoliko vsebino, ki jo pripravljamo, se v tem dnevu lahko najde prav vsak učitelj, tudi neveren, če je le odprt za vrednote in ima rad slovenstvo. Vsak Slomškov dan je oblikovan iz treh delov: svete maše v ponikovski cerkvi, podelitve Slomškovih priznanj s kulturnim programom v Osnovni šoli Blaža Kocena na Ponikvi ter iz delavnic, vezanih na temo dneva, ki potekajo v Slomškovi rojstni hiši na Slomu ali v njeni okolici.

Namen vsakoletnega Slomškovega dneva, s katerim se vsako leto spomnimo posvetitve društva, učiteljev, vzgojiteljev in katehetov svojemu zavetniku bl. Antonu Martinu Slomšku,  je:

  • povezovati učitelje, vzgojitelje, katehete in starše;
  • približati bl. Antona Martina Slomška Slovencem;
  • aktualizirati Slomškova dela in v njih prepoznati sporočila za današnji čas;
  • sprejeti njegovo držo, “da s tožbami ne bomo poboljšali sveta, ampak naj vsak v svojem stanu stori, kolikor premore, in hitro bo boljši svet”.

Ob pripravi Slomškovega dne si vsako leto želimo, da bi bil Slomškov dan tisto, kar potrebuje slovenski učitelj. Želimo si, da bi dal poleta svojemu delu iz korenin preteklosti in svobode duha.

Nastanek Slomškovega dne

Društvo katoliških pedagogov Slovenije je na pobudo nekaterih članov že pred letom 2003 začelo razmišljati, da bi bl. Slomška razglasili za svojega zavetnika. Prepričani smo bili, da lahko lik blaženega, ki je bil narodni buditelj, duhovnik, škof, učitelj in vzgojitelj družin in mladine, pesnik in pisatelj, predvsem pa velik človek, ki je v našem narodu utrjeval narodno zavest in poglabljal vero, spodbudno vpliva na vse Slovence, še posebej na nas, ki se ukvarjamo s pedagoškim poklicem.

V februarju 2003 se je upravni odbor odločil, da utečeni shod članov društva, ki je bil vsako leto ob koncu poletnih počitnic, pripravi na Ponikvi. Tako je bilo srečanje 23. avgusta 2003 že namenjeno vsem vernim učiteljem, vzgojiteljem, katehetom in staršem. Osrednja misel srečanja je bila: Slomšek – vez med družino, šolo in Cerkvijo. Na ta dan smo pri sveti maši slovesno začeli leto priprav na razglasitev bl. Antona Martina Slomška za našega zavetnika. V okviru priprav smo želeli Slomška, njegovo delo in sporočilo čim bolje spoznati. Zato smo v marcu leta 2004 pripravili simpozij o Slomšku, na katerem smo člani društva osvetlili svoje pedagoške izkušnje z odlomki in sporočilom iz njegovih del. Istočasno smo se Slomšku priporočali v molitvi, na duhovnih vajah in izročanju svojega pedagoškega dela bodočemu zavetniku. 25. septembra 2004 je na srečanju na Ponikvi dr. Anton Stres vodil slovesnost razglasitve blaženega Slomška za zavetnika učiteljev, vzgojiteljev in katehetov.

Slomškovi dnevi v preteklih letih

2003: Slomšek – vez med družino, šolo in Cerkvijo

2004: Šola, družina in cerkev se morajo za roko držati

2005: Skrbi, da bo tvoja šola za življenje, ne za šolsko klop

2006: Učimo se živeti v skupnosti: družno delajmo drug z drugim in drug za drugega

2007: Beseda je naših misli obraz

2008: Preljubo veselje, oj, kje si doma

2009: Slomšek – glasnik prihodnosti

2010: Vsak naj za dobro vsakega skrbi

2011: Vzgoja in svetost

2012: Domovina je naša ljuba mati

2013: Po boljših ljudeh skrbimo za boljše čas

,