Facebook Twitter Youtube

Domoljublje ob meji

Vrsta dogodka: predavanje

Kraj: Trstenjakov dom, Jurkovičeva ulica 2, Gornja Radgona

Termin: sobota, 27. 9. 2014 ob 20.00

Opis:

Meja je lahko prostor razdeljenosti in konflikta ali pa sodelovanja, medsebojnega priznavanja in pristnega sobivanja. Domoljubje nam ohranja istovetnost, je ljubezen do doma in domovine, kulture in zgodovine, a hkrati goji odprt in lep odnos do drugih, drugačnih narodov. Narodi lahko žive v tujosti, sovraštvu, ali pa se drug od drugega učijo, sooblikujejo ustvarjalno sožitje. Kako graditi tako držo? Kakšna je glede tega vloga in naloga treh generacij,  mladih, srednje generacije in starih? Kdo je nosilec ohranjanja spomina,  modrosti, kdo nosilec utopij, upanja in vizij prihodnosti, kako priti do razločevanja, ki vse povezuje  v sedanjosti?

Predavatelj dr. Igor Bahovec

Dogodek organizira: Župnija sveti Peter, Gornja Radgona