Facebook Twitter Youtube

Skoči ven iz megle

Vrsta dogodka: diskusija

Kraj: Prušnikova 106, 1210 Ljubljana-Šentvid

Termin: petek, 26. 9. 2014 ob 19.30

Opis:

Na razpravi (diskusiji) bodo sodelovali g. Jurij Šilc, g. Janez Škrbinc, g. Janez Kregar, g. Alojz Miklavčič. Vsi so domačini nekdanjih ljubljanskih naselij s severo-zahodnega obronka Ljubljane. Skupaj bomo odkrivali, kako so se le ta skozi obdobja v zgodovini imenovala, od kod izvirajo njihova imena, kdaj so se zlila z mestom Ljubljana in kako dosledno se danes uporablja njihovo prvotno poimenovanje. Vižmarje? Male Vižmarje? Vižmarje pod klancem?

Gostje: Jurij Šilc, Janez Škrbinc, Janez Kregar, Alojz Miklavčič

Dogodek pripravlja: Društvo Blaž potočnikova čitalnica v sodelovanju s knjižnico Šentvid