Facebook Twitter Youtube

Franci Pečnik: Solidarni v sobivanju

V programu PreŽIV!M trenutno spremljamo 28 družin. Program je nastal povsem spontano; družina, ki je pričakovala rojstvo novega otroka, ni zmogla priskrbeti osnovnih stvari zanj. In obrnili so se na Zavod ŽIV!M, kjer smo jim pomagali. Ker je program del Zavoda ŽIV!M, ki se zavzema za življenje od spočetja do naravne smrti, je bil program odgovor na to poslanstvo in potrebe. Kmalu se je pokazalo, da mamice, ki so izbrale življenje kljub nezavidljivemu materialnemu položaju, potrebujejo več od tega. Nudimo jim celostno podporo, ki vključuje tudi nematerialni kapital človeškega odnosa, bližine in svetovanj/pogovorov.

Revščina nas ne rani v materialnih potrebah, ampak z vidika družbe in psihološko. Iz raziskave Svetovne Banke izvemo, da revščina ni trpeti zaradi pomanjkanja materialnih dobrin, ampak se revščina najbolj čuti zaradi občutkov sramu, manjvrednosti v družbi, nemoči, ponižanja, strahu, brezupa, depresije, družbene izključenosti in neslišanosti. To so bistveni izzivi, ki bi jih morali naslavljati programi, ki želijo resnično odpravljati revščino. Z vedno novimi finančnimi spodbudami se namreč dogaja, da so ljudje vedno bolj odvisni od tuje pomoči, pri čemer sami ne napredujejo oz. napredujejo zelo počasi. Vsakič, ko nekomu darujemo, ga na ta način (nezavedno) delamo vedno bolj odvisnega. Sprva je posameznik iskreno hvaležen za vaš dar, nato si ustvari pričakovanje, nakar postane to že pravica in naposled ob običajni stalni denarni/materialni pomoči postane odvisnost. Ali ne opažamo tega ravno ob trenutni obliki denarne socialne pomoči v Sloveniji? Ko želimo biti solidarni do tistih, ki nimajo, se nam rado zgodi, da se tega toka posledic v odvisnost največkrat ne zavedamo.

Prava solidarnost je izmenična/obojestranska. Ko darujemo materialno in posebej z osebnim odnosom ali stikom do tistih najmanjših, lahko prejmemo več kot smo dali. Dajemo dostojanstvo najmanjšim, da obstajajo in so ljudje. Na drugi strani pa prejmemo spoznanje in pričo Božjega bivanja v slehernem človeku.

V programu PreŽIV!M želimo nadgraditi celostno obravnavo tako, da bomo omogočili družinam aktivno sodelovanje in rast pri iskanju trajnejših načinov za odpravo revščine. Pomoč raje imenujemo solidarna investicija v ljudi za njihov razvoj. Družine bodo tako imele več nadzora nad svojimi življenji in bodo bolje opremljene za bodoče preizkušnje in padce, ki vsekakor pridejo. Nujno je, da znamo ljudem ustvarjati delovna mesta in jih opremiti z znanji, ki jim bodo omogočala delo/zaposlitev in izpolnitev.

Posebej verjamemo, da je pravica do dela tista vrednota, ki omogoča svobodo, izpolnitev in rast.

Svoboda, ko razumemo, da smemo svobodno biti in delati to, za kar nas je Bog ustvaril. Da z odkrivanjem in uporabo svojih talentov, prejetih kot dar od Boga, bogatimo življenja drugih. Izpolnitev , ko sprejmemo in opravljamo vsako delo, ki nam je dano od Boga, z zavzetostjo. Četudi ne gre za sanjsko službo ali se nam zdi delo nepomembno. Namreč izpolnitev dosežemo, ko zmoremo videti, kako naše delo dopolnjuje delo drugega ter ustvarja nekaj novega, boljšega, cvetočega. Rast, ko ugotovimo, za kaj smo ustvarjeni in kje je naše mesto v Božjem načrtu. Božja rast se razlikuje od zemeljske ali človeške rasti v tem, da prihaja od Boga in je v Njegovo slavo. Tako smo preko dela deležni predokusa celovitosti in veselja do življenja, ki ga bomo deležni v Božjem kraljestvu, ki prihaja.

Franci Pečnik, vodja programa PreŽIV!M

Mož čudoviti ženi & oče petih otrok. Socialni podjetnik in inovator. Predsednik Društva Pristop, podjetniki z družbenim učinkom, kjer vodi delovanje coworking prostora Pristop Šoštanj in sooblikuje nastajanje regijskega socialnega inkubatorja ter drugih podpornih oblik sodelovanja in povezovanja, ki širijo zavest ob delu in veri.