Facebook Twitter Youtube

Kako CSD Tolmin pomaga graditi zaupanje

iStock_000010541010SmallV Domu Andreja Manfreda v Kobaridu,  je bilo  v torek, 24. septembra ob 18. uri , v okviru Socialnega tedna  zanimivo in poučno predavanje, ki smo ga pripravili  Občina Kobarid, Medgeneracijsko središče Kobarid in Center za socialno delo Tolmin.
mag. Kristina Šturm Leban, CSD Tolmin, direktorica in Tanja Mašera univ.dipl.soc.del., strokovna delavka, CSD Tolmin, sta udeležencem predstavili Oblike pomoči in pristojnosti Centra za socialno delo Tolmin.
Našemu povabilu so se med drugim odzvali prostovoljci   Območne enote Rdečega križa Tolmin –  v Kobaridu,  Medžupnijske in Župnijske Karitasa Kobarid in Drežnica, člani Društva upokojencev Kobarid,  Skupine Seniorjev Kobarid in drugi.
Po predstavitvi oblik pomoči CSD  Tolmin, je sledila razprava , v kateri  so se odpirale številna vprašanja vezana na aktualne razmere in položaj posameznih skupin prebivalstva v teh danih razmerah.
Pri razreševanju  materialnih  kot tudi psihosocialnih  stisk in težav naših občanov je zelo pomembna  ustrezna obveščenost o pristojnostih Centra za socialno delo. Prav v ta namen so  na Centru za socialno delo Tolmin pripravili posebni zloženki. V prvi občani dobijo  informacije o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ( denarna socialna pomoč, izredni denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, …).  Druga zloženka pa govori o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev za starše ( otroški dodatek, subvencija malice, subvencija kosila , znižano plačilo  vrtca, državna štipendija,..)
tolmin_panorama03_velikaDržavna in občinska denarna socialna pomoč se pri vsakodnevnemu preživljanju družine in posameznikov  dopolnjujeta s paketi RK in Karitasa, pomoči pri plačilu položnic in drugimi storitvami. Pri tem je  zelo   pomembno sodelovanje in koordiniranje  med  Centrom za socialno delo ,  Rdečim križem in Karitasom , kar  v naši občini zelo dobro poteka.
» Zakaj  še – upaš? » Še vedno je upanje in še vedno gre zaupati . Gre upati –  zaupati tudi zaradi  različnih pravic iz javnih sredstev,  ki jih lahko uveljavljamo na Centru za socialno delo. Gre upati –  zaupati , zaradi drugih organizacij, ki zagotavljajo pomoč ljudem v stiski  Rdeči križ, Karitas in številnih  posameznikov, ki so kot prostovoljci  pripravljeni svoj čas pa tudi sredstva deliti z ljudmi v težavah.

Danica Hrast