Facebook Twitter Youtube

Tretji dan na vseh koncih

Tretji dan Socialnega tedna je drugi najbolj pester dan po številu dogodkov in razpršen po vsej Sloveniji – tudi v obliki radijskih valov.

Prvemu dogodku dneva lahko prisluhnete preko radijskih valov Radia Ognjišča, kjer se bodo ob 17h Alenka Oblak, Matej Cip in Katja Ban govorili o izvirih, kjer črpajo, da lahko dajejo naprej. Oddaja nosi naslov Kje lahko dobivam, da lahko dajem, ujemite jo na frekvencah Radia Ognjišče.

Kronološko druga je okrogla miza Krivulje življenja – tri generacije na istem kavču v župnijski dvorani na Ježici v Ljubljani, kjer bo župnija ob 18h v organizaciji skupine mamic Domačice gostila Angelco Žerovnik, Miha Sekolovnika in Melito Čušin. Gostje bodo (sede na kavču) odprli večno temo o sodelovanju treh generacij, o komunikaciji med njimi in kako starejša generacija sprejema mlajše.

Ob 19. uri potekajo istočasno na štirih koncih Slovenije štirje dogodki. Okrogla miza z Mirkom Nidorferjem, Sibilo Nidorfer, Katjo Jenko, Ivanom Gačnikom in Primožem Praperjem v organizaciji Društva socialnih dejavnosti Kolpingova družina Stari trg se bo skozi  življenja socialne delavke, patronažne sestre, matere – predstavnice mlade družine, mlade študentke, višjega bibliotekarja ter upokojenca odprla tema medgeneracijskega sobivanja. Dogodek bo potekal v Domu sv. Elizabete v Slovenj Gradcu.

V  Dolnjem Logatcu bo istočasno potekalo predavanja Karla Gržana O brezmejni ljubezni z mejami, ki ga pripravlja župnija Dolnji Logatec. P. Gržan bo govoril, kako v pravem razmerju med postavljenimi mejami, z brezpogojno ljubeznijo utrditi otroka v samozavesti in ga usposobiti za sprejem realnosti življenja. Predavanje se bo odvilo v Medgeneracijskem domu Marije in Marte.

V Kobaridu bo številčno bolj pestrejša udeležba, saj lahko na okrogli mizi V čem je doprinos posamezne generacije v družbo, za skupno dobro? prisluhnete Mojci Perat, Danici Hrast, Anji Perat, Mili Uršič in Debori von Kastelmur. Eno izmed odprtih vprašanj na okrogli mizi, v organizaciji Društva svobodnih žensk in Občine Kobarid, bo tudi ali v naših skupnostih dovolj izkoriščamo potenciale posameznikov, pripadnikov različnih generacij. Več lahko slišite ob 19h v Dom Andreja Manfrede.

Še zadnja prireditev, ki se zgodi ob 19h, je dvojno predavanje Nevenke Bogataj in Igorja Bahovca Skupaj ohranimo bogastvo za prihodnje rodove v pastoralnem centru v Črnomlju. Oba predavatelja bosta vsak s svojega vidika razmišljala o tem, kakšno je poslanstvo naše generacije – ohraniti naravno in kulturno dediščino našim otrokom ali še kaj več?

V Žireh bo Silva Matos odprla med nami aktualno dilemo odhoda otrok od doma. Kje je prava mera: Ko otroci odidejo: med zaupanjem in kontrolo? Po predavanju v župnijskem domu v Žireh ob 19.30h bo sledil pogovor na to temo.

Zadnji dogodek nocoj se bo zgodil v Zgornji Besnici, kjer v tamkajšnji župniji gostijo predsednika civilne iniciative »Prebudimo Slovenijo«Jožeta Strgarja s predavanjem Živimo v zahtevnem času. Jožetu Strgarju, nekdanjemu ljubljanskemu županu in soorganizatorjem Zbora za vrednote lahko prisluhnete ob 19.45h v veroučni učilnici v župnišču.

,