Facebook Twitter Youtube

Med generacijami tudi zdrava distanca

Na okrogli mizi v Slovenj Gradcu je v sredo, 19. 9. ob 19. uri v Domu sv. Elizabete potekala okrogla miza na temo: Medgeneracijsko sobivanje.

Na okrogli mizi so sodelovali predstavniki različnih generacij in poklicev: od patronažne sestre, socialne delavke, upokojenca, matere, bibliotekarja.
Iz svojih izkušenj in dela v različnih medgeneracijskih skupinah so izpostavili svoje izkušnje tako pozitivne kot negativne.
Izpostavili so, da je kljub medgeneracijskemu sodelovanju potrebna med generacijami tudi zdrava distanca, avtonomnost.
Pri delu z drugimi in za druge lahko prihaja tudi do izgorelosti, zato je potrebno tudi delo na sebi in zase in si postaviti zdrave meje, do kod se razdajamo za druge.
Vse delo v medgeneracijskih skupinah se ne da zmeraj meriti po neki storilnosti, ampak je potrebna ljubezen, naravnanost na medosebne odnose.

Mirko Nidorfer

,